characters İslam-Kapitalizm Çatışması ↠ eBook PDF or Kindle ePUB

Free read İslam-Kapitalizm Çatışması

characters İslam-Kapitalizm Çatışması ↠ eBook, PDF or Kindle ePUB ↠ [BOOKS] ✪ İslam-Kapitalizm Çatışması Author Seyyid Kutub – Gwairsoft.co.uk Kapitalizm denilen bu düzen tüm anlamıyla insan medeniyetine zıt olduğu gibi icaplarıyla çağın ve dinin ruhuna da aykırıdır Bu aykKapitalizm denilen bu düzen tüm anlamıyla insan medeniyetine zıt olduğu gibi icaplarıyla çağın ve dinin ruhuna da aykırıdır Bu aykırılık onun ilk planda kurtarıcı bir ekonominin en basit ilkelerine bile yer vermemesinden doğuyor Bu yüzden kapitalizm toplumsal ve insani ilerleme bir yana ekonomik gelişmeyi de baltalıyor Kapitalizme ayak uyduran her düşünce halkın çalışma ve başarma gücünü felce uğratacak yükselmesini engell.

Free read ñ eBook, PDF or Kindle ePUB ô Seyyid Kutub

Ister dürüst bir toplumun ayakta durması için çıkan güçlüklerle 'birlikte katlanma' esasına uymayanlar ister adaletin gerçekleşmesinden mesnetsiz üstünlüklerine son vereceği için pirelenen azgınlar ister haram servetlerine güvenen vurguncular olsun kapitalizmi ayakta tutamayacaklardır Bu arzuyu besleyenler kendilerini Allah'a vatana değil de para yağdıran efendileriyle şeytana adayan sahte din adamları da olsa durum değişmeyecekt.

Seyyid Kutub ô 7 Free download

İslam Kapitalizm ÇatışmasıEyecektir Uydurma bir düzendir bu Yaşama şansını yitirdiği gibi yaşama ümidini de yitirmiştir İnsanın üstün değerlerini çiğnemiş ahlak ve vicdanı bozmuş adaleti ayakta tutan her şeyi altüst etmiş devletle halk arasındaki zaruri dayanışmayı ortadan kaldırmış sıkıntıyı alabildiğine yaymış ve huzuru silip süpürmüştür Bu sefih düzeni hala yaşatmaya uğraşanlara ona bir destek bulmak arzusunu duyanlara gelince bunlar.