doc ´ تنگسیر ✓ Paper back

doc ☆ تنگسیر ¹ Sadegh Chubak

تنگسیرتنگسیر نخستین رمان صادق چوبک است که در سال ۱۳۴۲ شمسی منتشر شده‌است ماجرای رمان در تنگستان، دواس و بوشهر می‌گذرد این رمان بر اساس واقعیت نوشته شده‌است؛ اسامی افراد نیز و? تنگسير به گمان من از ارجمندترين و تكني

Sadegh Chubak ¹ تنگسیر text

?قعی هستندقهرمان داستان زارمحمد دلاور و جوانمرد تنگسیری است او مردی است ساده و پاک و خانواده دوست، ولی برخی از شهرنشینان بندری سرمایه و دارایی وی را به امانت گرفته و خرج ک? «آخه این چه شهریه، حاکمش دزده، وکیلش د

ePub تنگسیر

doc ´ تنگسیر ✓ Paper back Ö [Epub] ➚ تنگسیر By Sadegh Chubak – Gwairsoft.co.uk تنگسیر نخستین رمان صادق چوبک است که در سال ۱۳۴۲ شمسی منتشر شده‌است ماجرای رمان در تنگستان، دواس و بوشهر می‌گذ تنگسیر نخستین رم?ده‌اند زارمحمد بر آن می‌شود تا از آنان انتقام سختی بگیرد پس با زن و دو فرزندش وداع می‌گوید تا برای نگاهبانی از درستکاری و آبرو و مردانگی خود آخرین راه چاره را در پیش گیرد متفاوت ترین کتاب چوبک بود سبکی که در س