เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something Read & Download ´ PDF DOC TXT or eBook

Read เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something

เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something Read & Download ´ PDF, DOC, TXT or eBook Ö ✈ [PDF / Epub] ✅ เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something By เอกศักดิ์ ขาวสะอาด (โค้ชเอก) ✸ – Gw?พิ่งรีบร้อนเป็นนายตัวเองจนกว่าจะเจอนายที่ดีเสมอ จงทำงานที่ทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นไม่ว่าจะในแง่ใดก็ตาม การมีรายได้มากกว่า ไม่ได้หมายความว่ามีชีวิตที่ดีกว่า เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด แต่มันจะสำคัญมากที่สุดในเวลาที่ไม่มีมัน ทำให้บ้านเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อน พาตัวเองไปรู้จักกับคนต่างวงการ ฯลฯ.

เอกศักดิ์ ขาวสะอาด (โค้ชเอก) Á 4 Free download

เวลาในชีวิต ผ่านไปเร็วกว่าที่เรานึกคิดเสมอ จากวัยเด็ก เผลอพริบตาเดียว เราอาจพบว่า ตัวเองก้าวเข้าใกล้วัยไปแล้ว อย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ พบกับเคล็ดลับ ข้อ ที่จะเป็นดังแสงส่องทางให้ทุกคนหันกลับมารวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ และบอกกับตัวเองอย่างจริงจังว่า เราได้เรียนรู้อะไรที่จะพาชีวิตก?.

Download Ê PDF, DOC, TXT or eBook Á เอกศักดิ์ ขาวสะอาด (โค้ชเอก)

เมื่อฉันอายุ 30 Thirty Something?าวไปข้างหน้ากันบ้าง เพื่อให้ช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ เป็นช่วงเวลาของการเติบโตและมั่นคงอย่างก้าวกระโดดในชีวิต ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงออกกำลังกาย เมื่อไรก็ตามที่ร่างกายต้องการพัก จงพักทั้งร่างกายและจิตใจ งานที่ควรจะทำไม่ใช่แค่งานที่รักแต่ต้องเป็นงานที่รักและทำได้ดี ไม่มีอาชีพอิสระในโลกนี้ อย่า?.