Summary Autobiografija ✓ eBook ePUB or Kindle PDF

Free read Autobiografija

Summary Autobiografija ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF ↠ ❰Epub❯ ➟ Autobiografija Author Branislav Nušić – Gwairsoft.co.uk Knjiga je u celosti dostupna u docx formatu na sledecoj adresi Knjiga je u celosti dostupna u docx formatu na sledecoj adresi.Dostupna u docx forma. در حین خواندن کتاب کلی می خندید، و وقتی هم کتاب تمام شد می بینید هرچیزی که در کتاب آمده را شما تجربه کرده اید، به خصوص که در ایران زندگی کرده باشید و از 84 تا 92 را با گوشت و خونتان حس کرده باشید و البته چیزهایی هم هست که شما دیده اید و نویسنده صرب ما، ندیده است با این حال، کتاب برای مملکت خاصی نوشته نشده و کلا به نظر می رسد هدف کتاب نشان دادن اشکالات پرشمار سیستم های آموزش و سیاسی است و تاثیر و تاثرات این دو را بر همدیگر و بر زندگی افراد جامعه به خوبی نشان داده و یکی از نقاط قوتش است جالب اینجاست و البته این جالبی برای ما ملت های همیشه در حال توسعه است، ظاهرا که همان طور که گفتم اکثر چیزهایی که در کتاب آمده را یا به اقتضای جامعه و شرایط ملی بومی مان و یا به سبب مصیبت های دولت محمود، تجربه کرده ایم و در کل این کتاب همانند مرور خاطرات مان می مانداما، هدف طنز و سودی که از آن باید ببریم، دیدن ضعف ها و معایبمان است دیدن و تلاش برای رفع آنها و کاش یک زمانی حوادث این کتاب نه تنها برای ما ایرانیان، بلکه برای همه مردم جهان، عجیب و غیر قابل درک باشد

characters ð eBook, ePUB or Kindle PDF ´ Branislav Nušić

Knjiga je u celosti. Страхотно чувство за хумор и доста истини за балканския живот

Branislav Nušić ´ 8 Free read

AutobiografijaTu na sledecoj adresi. Аутобиографију сам завршио женидбом налазећи да после женидбе човек и нема аутобиографије dugo je poživio i poslije ove izjave