review ✓ Edebiyat ve Kuramlar ñ PDF eBook or Kindle ePUB

Fatma Erkman-Akerson ó 6 Free read

review ✓ Edebiyat ve Kuramlar ñ PDF, eBook or Kindle ePUB Ë [Read] ➪ Edebiyat ve Kuramlar Author Fatma Erkman-Akerson – Gwairsoft.co.uk Edebiyat üzerine çağlar boyunca neler düşünülmüş edebiyattan neler beklenmiş Bu kitap işte bu sorulara cevap arıyor Sümerlerden başlayarak Eski YunaZimat dönemi Yirminci yüzyılın yazar metin toplum ve okur odaklı yaklaşımları Yapısalcılık Göstergebilim Postmodernizm gibi dönemeçlerde yoğunlaşıyor Gilgameş'ten Aristoteles'ten Dante'den İbni Sina ve İbni Kuteybe'den Vico'dan geçerek çağdaş eleştiri kuramlarına Namık K.

Free read ñ PDF, eBook or Kindle ePUB ó Fatma Erkman-Akerson

Emal'e ve Şinasi'ye Auerbach'a ve Bakhtin'e varıyor Çağdaş akımlarla eski bakış açıları ve Batı kaynaklı eleştiri akımları ile Doğu kaynaklı anlayışlar arasındaki köprüleri kurmaya çalışıyor Edebiyat eleştirisi ile ilgilenenler için vazgeçilmeyecek bir başvuru kitab?.

Free read Edebiyat ve Kuramlar

Edebiyat ve KuramlarEdebiyat üzerine çağlar boyunca neler düşünülmüş edebiyattan neler beklenmiş Bu kitap işte bu sorulara cevap arıyor Sümerlerden başlayarak Eski Yunan Ortaçağ İslam düşünürleri Aydınlanma Edebiyat ve EpubRomantik Akımlar Ondokuzuncu yüzyılın tarihsel bakış açıları Tan.