mobi Ö Kalkulus ðread Ð tom lindstrøm

reader Kalkulus

mobi Ö Kalkulus ð read Ð tom lindstrøm ✓ [PDF / Epub] ☀ Kalkulus Author Tom Lindstrøm – Gwairsoft.co.uk Kalkulus er en innføringsbok i matematikk for universiteter og høyskoler og forutsetter full fordypning i matematikk fra videregående skole Boken er skrevet for et bredt spekter av studenter; biolG viser dessuten hvordan begreper og teknikker har vokst framDen reviderte 3 utgaven av boken er tilpasset omlegningerne i videregående skole og er dessuten utvidet med flere eksempler og oppgaver av ulike vanskelighetsgrader Videre er to tilleggskapitler til 3 utgave tilgjengelig på bokens hjemmesider Vektorregning og parametriserte kurver Flervariabelteori med lineær algebra

epub ↠ ó Tom Lindstrøm

Kalkulus er en innføringsbok i matematikk for universiteter og høyskoler og forutsetter full fordypning i matematikk fra videregående skole Boken er skrevet for et bredt spekter av studenter; biologer geologer kjemikere matematikere fysikere og informatikere Likevel er dette først og fremst en matematikkbok bygget på fagets egenart og tradisjonVed å veksle mellom teori og a

Tom Lindstrøm ó Kalkulus epub

KalkulusNvendelser har boken som formål å presentere matematikk som et redskap til å løse problemer og til å beskrive og forstå virkelighetenMatematikk er også en tusen år gammel tradisjon som har tatt opp i seg ideer og oppdagelser fra mange tider og alle verdenshjørner De historiske epistlene i slutten av hvert kapittel gir fascinerende glimt fra matematikkens kulturhistorie o