Read & Download Küreselleşme Kim İçin é PDF eBook or Kindle ePUB free

Summary Küreselleşme Kim İçin

Read & Download Küreselleşme Kim İçin é PDF, eBook or Kindle ePUB free Ò ➛ [KINDLE] ❅ Küreselleşme Kim İçin By Erinç Yeldan ➥ – Gwairsoft.co.uk Ülkemizin yetkin iktisatçılarından Erinç Yeldan Küreselleşme Kim İçin kitabında yaşadığımız küresel iktisat ikliÜlkemizin yetkin iktisatçılarından Erinç Yeldan Küreselleşme Kim İçin kitabında yaşadığımız küresel iktisat ikliminin tarihsel ve güncel analizini yapıyor Özellikle sayısal verileri emekçiler açısından can alıcı eğilimleri öne çıkaracak biçimde düzenleyerek yorumluyor Kavramların içini yeniden doldurarak iktisadın ve ekonomi politikaların nereden gelip hangi duraklardan geçerek bugünlere geldiğini önümüze seriyor Üç ana bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde.

Download ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB free  Erinç Yeldan

Küreselleşme kavramının ideolojik niteliği ele alınıyor ve muhafazakâr neoliberal ideolojinin doğrudan bir ürünü olduğu ortaya konuyor İkinci Küreselleşme Kim ePUB #199 bölümde neoliberal küreselleşmenin iktisat siyasası kuramsal temelleri ve pratik yaşamdaki uygulama sonuçlarıyla birlikte tartışılıyor Son bölümde ise Türkiye özelinde IMF programı ile somutlanan ve AKP iktidarınca yürütülen iktisat politikaları değerlendiriliyor Bu bölüm kapsamında üç ana tema el.

Erinç Yeldan  5 Read & Download

Küreselleşme Kim İçinE alınıyor İlk elde genel olarak IMF programı ve Vaşington Mutabakatı diye anılan neoliberal politikalar okuyucuya tanıtılıyor ikinci olarak Türkiye ekonomisinin krizi sonrası gelişimi inceleniyor Bunu özelleştirmeler ve yasalar çıkarılarak dayatılan diğer yapısal değişimlerle ilgili yazılar tamamlıyor Günümüz dünyasını ve Türkiye’nin bu dünya içindeki yerini anlamak ufkumuzu genişletmek düşünerek yeni sentezlere açılımlara varabilmek için vazgeçilemez bir kaynak.