Συμπόσιον Read ✓ 4

review Συμπόσιον

Συμπόσιον Read ✓ 4 Ì ❰Download❯ ✤ Συμπόσιον Author Plato – Gwairsoft.co.uk พบกับผลงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านการประพันธ์ของเพลโตที พบกับผลงาน??ังเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมทางด้านวรรณศิลป์ เป็นตำราในประวัติศาสตร์ยุคก่อนที่กล่าวถึงเฉพาะเรื่องราวของความรัก?. OPRAH Good evening and welcome to What's the Most Spiritual Book of All Time For people who missed last week's exciting semi final round The Sermon on the Mount beat The Bhagavad Gita 4 1 while Jonathan Livingston Seagull unexpectedly lost 3 2 to outsider The Symposium Let's all welcome our finalists Applause Enter JESUS CHRIST and SOCRATES both wearing tuxedos They shake hands More applauseOPRAH And now let me introduce our jury I'm thrilled to have with us living legend Paul McCartney world famous novelist EL James the beautiful and talented Lindsay Lohan controversial scientist Richard Dawkins and ever popular hockey mom Sarah Palin The crowd goes wild with some people clapping and others booing It's impossible to make out a word anyone saysOPRAH Thank you thank you thank you I'm just going to remind you of the rules before we start Each member of the jury gives us a short speech and then we count up the votes to see who our lucky winner is Over to you PaulMCCARTNEY Thank you Oprah Well I look at our two finalists and you know what I'm thinking I'm thinking they won that special place they have in our hearts because they told us about Love And I remember back in 1966 when John gave that interview where he said no offense intended we're popular than Jesus JESUS holds up a hand to show he's cool They gave John a hard time about that but all he wanted to say was that even though Jesus had shown us the power of Love maybe at that exact moment in history we could do a better job of bringing it to the people and telling them all how amazing Love is Because it is amazing isn't it He takes out a guitarPerhaps some of you remember this song we wroteThere's nothing you can do that can't be doneNothing you can sing that can't be sungNothing you can say but you can learn how to play the gameIt's easyNothing you can make that can't be madeNo one you can save that can't be savedNothing you can do but you can learn how to be you in timeIt's easyAll you need is love OPRAH That's wonderful Paul but who are you voting forMCCARTNEY Oh er well if John were here I think he'd want me to vote for The Symposium He was always had a thing for Socrates George too Yes Socrates it is Applause The scoreboard shows 1 0 SOCRATES looks a little embarrassed while JESUS curiously examines MCCARTNEY's guitarOPRAH That's terrific Paul beautiful beautiful song Really takes me back So Socrates is in the lead but it's early days yet Your turn ErikaJAMES Good evening and I'm thrilled to be here Now I'm sure some of you have read the Fifty Shades books and I believe a lot of people misunderstand them It's easy just to think about the sex and the glitz and the limos and the handcuffs and the blindfolds and the whips and the OPRAH I'm not uite sure what you're trying to say here ErikaJAMES Just let me finish Oprah What most people don't realize is that these books aren't about sex they're about Love They're a spiritual journey where Ana has to help Christian have you ever wondered why he's called Christian find himself and discover the difference between empty eroticism and the redeeming power of OPRAH I'm afraid I'm going to have to cut you off there Erika You'll have to tell us now who you're voting forJAMES Well Jesus of course Really Fifty Shades is an allegory a modern version of Dante's OPRAH That's incredibly interesting Erika and I wish we had time to talk about it But now the score's 1 1 and we're moving on to our third member of the jury Your turn LindsayLOHAN Thank you everyone and I'd particularly like to thank my parole officer for allowing me to join you tonight She said it'd be good for me Laughter applause So yeah Love To me love's about trying to find my soulmate I bet there's plenty of you people who feel the same way I do there's someone out there who's like the other half of me and I

Free read Ï PDF, DOC, TXT or eBook í Plato

พบกับผลงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านการประพันธ์ของเพลโตที่นอกเหนือจากจะลึกซึ้งด้วยปรัชญาความคิดแล้ว ?. Συμπόσιον Symposium PlatoThe Symposium Ancient Greek Συμπόσιον is a philosophical text by Plato dated c 385–370 BC It depicts a friendly contest of extemporaneous speeches given by a group of notable men attending a banuet The men include the philosopher Socrates the general and political figure Alcibiades and the comic playwright Aristophanes عنوانها ضیافت؛ سخن در خصوص عشق؛ اثر افلاطون؛ تاریخ نخستین خوانش ماه سپتامبر سال 1984 میلادیعنوان ضیافت، یا، سخن در خصوص عشق؛ اثر افلاطون؛ ترجمه و پیشگفتار محمدعلی فروغی؛ ویراستار و پی نوشت محمدابراهیم امینی فرد؛ مشخصات نشر تهران، جامی، 1385، در 160 ص، از مجموعه افلاطون، شابک 9642575000؛ کتاب با عنوان «ضیافت درس عشق از زبان افلاطون» با ترجمه «محمود صناعی» توسط انتشارات جامی در سال 1381 نیز منتشر شده است، چاپ دوم 1386، چاپ سوم 1389؛ موضوع عشق، سقراط 469 تا 399 پیش از میلاد فلسفه یونانپس زمین و عشق بودند، که جانشین هرج و مرج و بی شکلی آغازین هستی شدند این رساله از رساله‌ های سقراطی افلاطون است، که در آنها سقراط، چهره ی نخست رویداد بوده است روایتی‌ ست، که در بخشی از آن خوانشگر شاهد گفتگوی بازیگران آن، با یکدیگر است نام این داستان نیز، اشاره به مهمانی‌هایی دارد، که در یونان باستان برگزار می‌شد، و مهمانان پس از خوردن خوراک، به نوشیدن باده، و گفتگو و بحث، پیرامون موضوعی مشخص، می‌پرداختند تاریخ نگارش این رساله به درستی آشکار نیست، ولی از نشانه ها برمی‌آید، که پس از سال 385 پیش از میلاد، نوشته‌ شده باشد ا شربیانی

Plato í 4 Read

Συμπόσιον?ว้อย่างน่าพิศวง หากคุณกำลังแสวงหาความหมายของความรัก คุณจะไม่ผิดหวังหากได้อ่านข้อเขียนของเมธียุคโบราณอย่างเพลโ?. I Never Met a Physician Who Wasn’t Descended from a GreekThis might just be the work that put the meta at least the metafiction in metaphysicsPlato’s name is attached to it but its principal focus is Socrates And guess what Socrates doesn’t so much elaborate on his own views as 1 recount the views of others especially those of the female philosopher Diotima and 2 indirectly reveal his views by his conduct and his responses to the views of others especially the taunts of AlcibiadesEven the concept of Platonic Love could possibly be accurately attributed to Socrates but likely to DiotimaIn fact I wonder whether this work proves that the Greek understanding of Love as we comprehend it actually owes to women than menThe Epismetology of the Word SymposiumDespite being familiar with the word for decades I had no idea that symposium or less literally means a drinking party or to drink togetherIn Socrates’ time it was like a toga party for philosophersIt’s great that this learned tradition was reinvigorated by Pomona College in 1953 How appropriate that Pomona was the Roman goddess of fruitful abundance Of course many of us will remember our first experience of a toga party from the film Animal HouseMore recently perhaps in tribute to the film the concept has transformed into a frat party notice the derivation from the masculine word fraternity which Urban Dictionary defines in its own inimitable way A sausage fest with douchebag frat boys who let a lot of girls in and hardly any guys so they can slip date rape drugs into the girls’ drinks and have sex with them because obviously they can't rely on their charmIf you substitute philosophers for frat boys young boys for young girls and wine and mead for date rape drugs then you have the recipe for The SymposiumAlcohol Free DazeI should mention one other aspect of the plot sorry about the spoiler but the work is 2400 years old today so you've had enough time to catch up and that is that Socrates appears to have attended two symposia over the course of two consecutive daysIn those days future philosophers were counselled to embrace alternating alcohol free daysIn breach of this medical advice Socrates and his confreres turn up to this Symposium hung over from the previous night As a result there was talking than drinking If this had just been your run of the mill Saturday Night Live Symposium it’s uite possible that the legacy of this particular night might never have eventuated Instead we have inherited a tradition of Greek Love Platonic Love Socratic Method and Alcohol Free TutorialsAn Artist in Comedy as Well as TragedyOne last distraction before I get down to LoveIt has always puzzled readers that The Symposium ends with a distinct change of tone as the feathered cocks begin to crow and the sun rises on our slumber party Aristodemus was only half awake and he did not hear the beginning of the discourse; the chief thing which he remembered was Socrates compelling the other two to acknowledge that the genius of comedy was the same with that of tragedy and that the true artist in tragedy was an artist in comedy alsoResearchers at the University of Adelaide now speculate that what Socrates was saying was When you’re pissed nobody can tell whether you’re serious or jokingThere is still some contention as to whether Socrates was referring to the inebriation of the artist or the audienceAnyway it remains for us to determine how serious this Socratic Dialogue on Love should be takenTogas on Hey Ho Let’s goThe Mocking Socrates’ Easy TouchOK so the tale starts with Apollodorus telling a companion a story that he had heard from Aristodemus who had once before narrated it to Glaucon who had in turn mentioned it to the companion – are you with me The tale concerns a Symposium at the House of Agathon On the wa